Privat
Företag
 
   
 


Standardetiketter
orderformulär(exempel)

Antal rullar: ...26 x 80 mm

Pappersfärg:

Standardmärke? Nej Ja, nr.

Tryckt text, rad 1: Fet kursiv

Tryckt text, rad 2: Fet kursiv

Tryckt text, rad 3: Fet kursiv

Tryckt text, rad 4: Fet kursiv

Tryckt text, rad 5: Fet kursiv

Tryckt text, rad 6: Fet kursiv

Tryckt text, rad 7: Fet kursiv

Typsnitt: Helvetica Times Skrivstil

Övrig anvisning:

För order av standardetikett med er logotype eller annan bild, kontakta oss!


Etiketterna skickas mot faktura (betalas inom 10 dagar), till:

Företag/Namn: *
Adress: *
Postnr+Ort:
Telefon: *
Fax:
E-postadress: *( * fält som måste fyllas i )
All rights Rustung AB © 2007